A kastély és lakói

Az épületegyüttes leg régebbi része az 1630-körül épített 5 szoba és az alatta levő pincék. A házat íbéldi Kelemen építette Habánokkkal Bethlen Gábor fejedelem idejében. 1678-ban erdélyi országgyűlési határozattal átkerült Béldi Pál birtoka Mikes Kelemen tulajdonába. Ebben az időben (I.) Mikes Kelemen az Országgyűlés elnöke, a fejedelmi tábla elnöke és ítélő mester volt. A kúria-jellegű tornácot 1750-körül építették a házhoz. Ebben a kastélyban éltek a XVIII. és XIX. században gr. Mikes Antal, háromszéki főkirálybíro, akinek 23 leánya és két fia született. Itt élt gr. Mikes János, aki 1848-ban Kolozsvár testőrkapitánya volt, majd késöbb Deák-párti politikus.  1948-ban gr. Mikes Kelemen özvegye, született gr. Béldi Emma volt az uzoni házigazda, akitől államosították. Unokája, gr. Mikes Borbála kérte vissza az épületeket, és ő a ház jelenlegi úrnője.

Az épületegyüttes 5 épületből áll: A kastély, a magtár (~1750), a középület (~1750), az istálló (~1630), a hangár (~1899). Az épületek felújítása és karbantartása sok odafigyelést és munkát igényel. Minden látogatónk jelenlétével hozzá járul az épületek és a kert fenntartásához!